Våra policies

Hem / Våra policies

KvalitetspolicyMed kundanpassade lösningar och en marknadsmässig helhetssyn är vår ambition att vara ett föredöme på de marknader där vi finns.

Kreativitet, kompetens, delaktighet, snabb service och personligt ansvar hos varje medarbetare är grunden för företagets totala kvalitet.

Det arbete vi utför skall alltid sätta kunden i centrum, vilket gör att våra kunder efterfrågar våra tjänster på nytt.MiljöpolicyVi bygger förtroende genom en öppen dialog om vårt miljöarbete i våra kundanpassade lösningar.

Vi följer gällande lagar, arbetar förebygande för att minska vår miljöpåverkan och bedömer i förväg effekter av nya tjänster/verksamheter.

Vi har god kompetens ock stort engagemang i miljöfrågor vilket hjälper oss att fatta affärsmässigt sunda beslut baserat på vår miljöutredning.

Vi värnar om naturen och sätter medmänniskors hälsa i centrum genom återkommande riskanalyser.

Vårt agerande präglas av respekt för andra kulturer, seder och värderingar.